Med en modern maskinpark och erfaren personal utför vi tjänster inom terminalskötsel, V/A, åkeriverksamhet, mark- och anläggningarbeten, väghyvling och snöröjning.

 • Terminalskötsel

  Bengtssons Entreprenad ansvarar för terminalskötseln vid Tunadals sågverk i Sundsvall. Läs mer

 • V/A

  Sedan 1993 har vi förtroendet att samarbeta med MittSverige Vatten och vi utför idag ramavtalsarbeten för Sundsvall, Timrå och Nordanstig Vatten. Läs mer

 • Åkeriverksamhet

  Vår åkeriverksamhet bygger i huvudsak på sågverkstransporter med SCA Timber som vår största uppdragsgivare. Läs mer

 • Mark- och anläggning

  Vi utför all typ av mark- och anläggningsarbeten, inklusive schaktning, dränering, finplanering med mera. Läs mer

 • Väghyvling

  Vi utför upprustning av vägar och har kapacitet för att ta på oss fler väghyvlingsuppdrag. Läs mer

 • Snöröjning

  Vi utför snöröjning och bortforsling av snö med lång erfarenhet från uppdrag för såväl privata företagskunder som kommuner. Läs mer