Vår åkeriverksamhet bygger i huvudsak på sågverkstransporter med SCA Timber som vår största uppdragsgivare. Vi levererar sågade trävaror till byggvaruhus i Norrland, till exempel XL Bygg och Beijer Byggmaterial. Vi servar även Matforspannan, Friggesundspannan, SCA Ortviken, SCA Östrand och Hemab med biobränsle (flis, spån, pellets, bark) samt transporterar regelbundet exportprodukter från aluminiumsmältverket Kubal till Deltaterminal i Söråker, Timrå.