Sedan 1993 har vi förtroendet att samarbeta med MittSverige Vatten och vi utför idag ramavtalsarbeten för Sundsvall, Timrå och Nordanstig Vatten. I uppdraget ingår såväl mark- och VA-arbeten som rena maskinentreprenadarbeten med vår maskinpark. Vi utför även totalentreprenader inom mark- och VA-arbeten på uppdrag av andra företag och privatpersoner.

Vi arbetar aktivt med:

 • Schakt och rörläggning (traditionell)
 • Rörspräckning
 • Styrd borrning
 • Hammarborrning
 • Infodring
 • Akuta vattenläckor
 • PE-svetsning stum och muff
 • Alla typer av inkopplingar inom vatten och avlopp
 • Schakt och transport
 • Materialkännedom
 • Stenspräckning med Power tools
 • Återställning av tomter efter grävning
 • Asfaltjustering
 • Plattsättning och stenläggning
 • Markarbeten